Nieuwsbrief VANG-HHA april 2016

vang-6617 uitsnede 2
April 2016

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van nieuwe informatie op de website: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Ondertekening Bestuursakkoord

Ondertekening bestuursakkoordOp woensdag 6 april tekenden Maastricht en Son en Breugel als eersten het Bestuursakkoord 'Verbeteren afvalpreventie en –scheiding huishoudelijk afval'. Hiermee committeren zij zich aan hun eigen doelstelling.

Welk inzamelsysteem? Laat het inwoners zelf bepalen

Afvalspel - Het beste resultaatGemeente Haarlemmermeer gaat inwoners betrekken bij het ontwerpen van drie inzamelproeven. Zij kunnen de komende maanden zelf meebeslissen over zaken als te scheiden afvalstromen, serviceprikkels en inzamelmiddelen.

Preventie stimuleren met levensstijl en afvalprofiel

Omgekeerd inzamelen 2ROVA wil in de toekomst verschillende typen inwoners zo goed mogelijk kunnen motiveren om nog beter afval te scheiden en te voorkomen. Daarom doet ze onderzoek naar ‘feedback op maat’ in de communicatie rond huishoudelijk afval.

Eerst draagvlak creëren, dan verandering

Cees RiksenCees Riksen, beleidsadviseur VANG-HHA, bemerkte tijdens gesprekken bij gemeenten dat vanuit de ambtelijke organisatie zelf vaak genoeg animo is om maatregelen te nemen, maar dat het ook belangrijk is dat de wethouder en de gemeenteraad deze ambitie delen. Hoe creëer je voldoende draagvlak? Op welke manier geef je met elkaar vorm aan je ambitie?

Luiers en hoogbouw

kind met luier zwart wit animatieBent u op zoek naar informatie over het sluiten van de luierketen? Of wilt u meer weten over het verbeteren van afvalscheiding en –inzameling bij hoogbouw? U kunt nu alle informatie op twee speciale themapagina's vinden.

> Uit de luiers
> Afvalscheiding hoogbouw

Bijeenkomsten

  • 12 mei 2016: Textiel
  • 18 mei 2016: Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding 2
  • 19 mei 2016: Grip op papier
  • 19 mei 2016: Omgekeerd Inzamelen dag 1
  • 2 juni 2016: Omgekeerd inzamelen dag 2
  • 15 juni 2016: Gedragsbeïnvloeding dag 3
  • 16 juni 2016: PMD

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, NVRD en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.