Nieuwsbrief VANG-HHA februari 2018

2018-02-15 13.22.34b
Impressie bijeenkomst hoogbouw 15 februari 2018

Impressie bijeenkomst afvalscheiding in de hoogbouw

Donderdag 15 februari 2018 komen er ruim 80 geïnteresseerden af op de bijeenkomst afvalscheiding in de hoogbouw. Tijdens 5 korte presentaties komen de diverse onderwerpen aan bod die een positieve bijdrage kunnen leveren aan afval scheiden in de hoogbouw. Tijdens de pauze en bij de borrel wordt er flink genetwerkt door de deelnemers. >> Lees de online versie

Opening door Gijs Langeveld

"Wie heeft zijn kennis over gedrag verbeterd? Meer dan de helft van de deelnemers steekt zijn hand op, dat is een mooi resultaat. De kennis over gedragsverandering is opgedaan bij de cursus gedragsverandering afvalscheiding, door proeven in de praktijk en door onderzoek.

>> Download de presentatie (pdf, 1.5 MB)

Er wordt een update gegeven over de landelijke pilot afvalscheiding hoogbouw. Naast de pilot zijn diverse gemeenten bezig afvalscheiding in de hoogbouw te verbeteren. Binnenkort delen we vanuit VANG-HHA deze kennis.

Inspirerende presentaties

Hulpmiddelen voor afvalscheiding in huis/keuken

(Koos van Dael, NVRD, vanDael@NVRD.nl)

2018-02-15 13.42.13bEr is een steeds beter en breder palet verkrijgbaar op de markt. Een (niet-uitputtend) overzicht is te vinden in de kennisbibliotheek van VANG-HHA. Lees de tips die u als gemeente kunt gebruiken om het gebruik van afvalbakjes in huis te stimuleren zodat het afval (beter) gescheiden wordt.

>> Download de presentatie (pdf, 409 kB)

Privacy

(Monique Hennekens, Hekkelman Advocaten N.V., m.hennekens@hekkelman.nl)

2018-02-15 14.04.44bVanuit de pilot hoogbouw is verkend of persoonsgegevens uit de pilot wel verzameld mogen worden. Het privacyrecht bepaalt dat er een wettelijke grondslag moet zijn om deze persoonsgegevens te mogen delen. Lees meer over privacy.

Design van je pilots

(Odette van de Riet, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, odette.vande.riet@minienm.nl)

"Begin nooit zo maar een pilot, maar denk eerst goed na."
Al het beleid is van invloed op ons gedrag, dus het is handig om deze gedragsinzichten te hebben zodat je ze kunt beïnvloeden. 'DOE Mee' helpt u bij het ontwerpen van uw pilot. Lees hier de tips die u als gemeente kunt toepassen als u een pilot gaat starten.

>> Download de presentatie (pdf, 1.4 MB)

Verzamelcontainers

(Ivo Geerits, NVRD, Geerits@NVRD.nl)

"Om afvalscheiding te bevorderen moet de basis op orde zijn." Dit betekent in ieder geval dat de afvalbakken buiten goed toegankelijk, goed onderhouden en duidelijk vindbaar moeten zijn. Lees de tips en ervaringen van de deelnemers om de basis op orde te brengen.

>> Download de presentatie (pdf, 1 MB)

Motiveren van je burgers

(Addie Weenk, Rijkswaterstaat, addie.weenk@rws.nl)

Hoe kun je gedragsbeïnvloeding gebruiken om je bewoners te motiveren afval (beter) te gaan scheiden? Lees hier de verschillende technieken die je als gemeente kunt toepassen.

>> Download de presentatie (pdf, 1.4 MB)

Andere proeven van gemeenten

Rijkswaterstaat heeft ongeveer twintig gemeenten laten interviewen die naast de landelijke pilot bezig zijn (geweest) met eigen proeven. De resultaten van deze interviews komen binnenkort beschikbaar op de VANG-HHA website.

Enkele aanvullende opvallende zaken die in de interviews terugkwamen:

 • Paard en wagen/schillenboer en buurtcomposteren/wormenhotels als promotieacties om gfe in te zamelen (Haarlem, Krimpen ad IJssel, Hengelo, Rotterdam, Amsterdam)
 • Opknappen van omgeving en flats om goed gevoel (wederkerigheid) bij bewoners te krijgen
 • Participatie om bewoners binnen de mogelijkheden mee te laten denken (Leiderdorp, Haarlem, Vught, Maastricht, Delft)
 • Een challenge werkt goed om studenten te motiveren (Wageningen)
 • Het omkatten van een prominent gebruikte restafvalcontainer vergt extra aandacht vanwege het ingesleten gewoontegedrag van mensen die zonder nadenken hun restafval in de nieuwe PMD- of gfe-container blijven gooien.

Tijdens de bijeenkomst meldde ACV bezig te zijn met proeven dat bewoners op de galerij hun afval kunnen scheiden.

Andere opvallende zaken tijdens de bijeenkomst

 • Bijna de helft van de deelnemers heeft de training gedragsbeïnvloeding gevolgd!
 • Er is behoefte aan uitbreiding van de kleuren en pictogrammen, te beginnen voor textiel
 • De gedragsroute van huis/keuken naar verzamelcontainer zou voor alle stromen weer eens met frisse, creatieve (designers) blik bekeken moeten worden. Voor gfe bijvoorbeeld de gootsteenroute/vermaler naar inzameling en verwerking
 • Interessante vraag vanuit de deelnemers was hoe de restafvalcontainer het best te benutten is voor allerhande informatie zonder dat het een zooitje wordt. Behoeften zijn o.a.:
  • Boodschap ter voorkomen bijplaatsingen
  • Inzamelsysteem voor grof afval toelichten
  • Aangeven dat container bedoeld is voor niet te recyclen afval
  • Verwijzen naar locaties grondstoffencontainers
  • Het geven van feedback en andere gedragsbeïnvloedende boodschappen.
 • Vraag van de deelnemers: verdient nascheiding van PMD in hoogbouw de voorkeur? Bronscheiding van PMD is namelijk wel een trigger voor veel mensen, een symbool voor afvalscheiding, zeer merkbaar door grote volume. Wat is wijsheid? En wat betekent dat voor je communicatie?
 • Capelle aan den IJssel traint mensen hoe om te gaan met weerstanden en misverstanden bij inwoners, aan de telefoon maar ook in social media.
 • Bijna iedereen in de zaal heeft zich aangesloten bij de alliantie voor statiegeld.

Bijeenkomsten

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, NVRD en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.