Design van je pilots

Waar moet je als gemeente rekening mee houden als je een pilot wilt starten?

  • Om beleidsdoelen te halen, heb je meestal invloed op gedrag nodig, dus gedragsinzichten zijn handig.
  • “Verander de wereld, denk eerst na”.
  • DOE-MEE aanpak: Doorgronden (analyse), Ontwikkelen van maatregelen en Experimenteren, daarbij goed Monitoren/meten en Evalueren.
  • Een goed experiment vereist een nul- en effectmeting, en een controlemeting om bijvoorbeeld seizoensinvloeden uit te sluiten. Verder kunnen bewonersonderzoeken licht werpen op verklarende factoren en ook nieuwe richtingen voor maatregelen.
  • In pilot hoogbouw worden vijf categorieën maatregelen getest: persoonlijke motivatie, sociale motivatie, facilitatie en structuur in de woning, facilitatie buiten de woning en ge-/verbieden, belonen en straffen.
  • Betrek zo mogelijk een gespecialiseerd (gedrags)bureau dat kan helpen met de voorbereidingen, uitvoering en evaluatie van je pilot. Rijkswaterstaat heeft een (niet-uitputtend) overzicht van dit soort bureaus.
  • De vraag is hoe je fout/ongewenst gedrag waarneemt, zoals restafval in de PMD-container. Dit is voorlopig niet op individueel niveau te zien. Bij kwaliteitscontroles, visueel of met sorteeranalyses, is dit wel te zien. In de toekomst kan dit wellicht wel, bijvoorbeeld met sensoren.