Hulpmiddelen voor afvalscheiding in huis/keuken

Overzicht van afvalbakjes voor in huis

Hulpmiddelen voor afvalscheiding in de keuken

Wat kunt u als gemeente doen om het gebruik van afvalbakjes in huis te stimuleren zodat het afval gescheiden wordt?

  • U kunt op verschillende manieren uw bewoners helpen: door te informeren over het aanbod of door zelf middelen aan te bieden.
  • Vanuit gedragsoogpunt kunt u het beste een keuze aanbieden (ja/nee, verschillende modellen). Dit kan leiden tot extra commitment.
  • Als u de afvalbakken beschikbaar stelt kunt u ze bij de bewoners langs brengen of de bewoners kunnen ze zelf komen ophalen, bijvoorbeeld met een koffiemoment. Beide vormen bieden een mooie gelegenheid om informatie te geven of een gesprekje aan te gaan.
  • Het gratis beschikbaar stellen van afvalbakjes kan tot grotere motivatie leiden (wederkerigheid). De vraag die u zichzelf misschien stelt is of gratis uitdelen financieel haalbaar is? Wellicht heeft dit een positief effect op de scheidng van andere stromen met als resultaat minder restafval, maar dit is nog moeilijk te zeggen.
  • U kunt wellicht een luxe/dure afvalbak aan uw inwoners in bruikleen geven. Deze blijft dan eigendom van de gemeente.
  • U kunt ook bijbehorende zakjes/zakken beschikbaar stellen. Dit is van belang voor de borging van het scheidingsgedrag. Een mooi voorbeeld is de zakkenmachine die de gemeente Venlo hiervoor heeft laten ontwikkelen.
  • Vergeet niet nieuwe bewoners ook op de hoogte te stellen en mee te nemen.
  • Als u nog vragen heeft over te gebruiken zakjes bij gfe-inzameling dan kunt u die stellen aan Femke Mackenzie, Indaver/VA, via  Femke.Mackenzie@indaver.nl.