Motiveren van je burgers

Hoe kun je als gemeente je bewoners beïnvloeden op het afvalscheidingsgedrag?

 • Belangrijk voor de motivatie tot afvalscheiding is dat de basis op orde is:
  • de bewoner weet wat er van hem/haar verwacht wordt, en ook wat waar bij hoort
  • De bewoner weet waarom
  • De bewoner weet waar/hoe/wanneer men het kwijt kan
  • De containers zijn schoon, goed bereikbaar, werkend, niet vol, betekenisvol gekleurd en voorzien van goede info
 • Aanvullend kan voor de motivatie diftar (financiële prikkel) en/of omgekeerd inzamelen (gemaksprikkel) ingezet worden
 • Het beschikbaar stellen van hulpmiddelen voor in huis/keuken werkt op verschillende manieren motiverend (zichtbare trigger, gemak, wederkerigheidsgevoel)
 • Door toepassing van gedragstechnieken als sociale norm, social modeling, emotie kunnen slimme boodschappen worden geformuleerd. Voorbeelden zijn o.a. te vinden in de VANG-HHA kennisbibliotheek: Publicatie Invloed op afvalscheidingsgedrag in de hoogbouw  en Inspiratiegids communicatie afvalscheiding burgers.
 • Slimme acties kunnen de motivatie verder boosten: excursieaanbod, feedback, een wedstrijd, belonen, container adoptie, afval-/grondstoffencoach, beïnvloedende enquêtes (in ontwikkeling) en handhaving (Tilburg). Een krachtige techniek is ook committering van inwoners, bijvoorbeeld door ze publieke intentieverklaringen te laten tekenen
 • Een vak apart is het omgaan met weerstanden en mythes tijdens contacten met inwoners, bijvoorbeeld op social media. Rijkswaterstaat heeft een handreiking ('Talking rubbish: (klets)verhalen over afvalscheiding') laten ontwikkelen voor gemeenten, en werkt nu aan een bewonersversie met voorbeeldberichten waarmee mythes ontkracht kunnen worden.