Privacy

Hoe zit het nou met privacy?

  • Er is nieuwe wetgeving voor het verzamelen van persoonlijke gegevens
  • Om persoonlijke gegevens te mogen verzamelen moet er een onderbouwde grondslag zijn. Er zijn 6 grondslagen. Voor de pilot hoogbouw wordt gebruik gemaakt van de grondslag publiekrechtelijke taak en voor de vragenlijst ondubbelzinnige toestemming
  • Bij diftar is er een duidelijke grondslag: je moet huishoudens af kunnen rekenen en dus hun stortingsgedrag registreren
  • Leg als gemeente duidelijk je doelen van het verzamelen van persoonlijke gegevens vast en informeer je burgers goed wat er met de gegevens gebeurt (informatieplicht)
  • Bijvoorbeeld: je mag de diftargegevens gebruiken om nulaanbieders aan te spreken als je dat van tevoren als doel in je beleid of APV hebt vastgelegd en de inwoners daarvan op de hoogte hebt gesteld
  • Voor afvalbeheer door gemeenten heeft de NVRD een dossier gemaakt over hoe je aan de privacywet kunt voldoen. Dit bevat ook een voorbeeld van een bewerkersovereenkomst, nodig om de afspraken met toeleveranciers en gebruikers van persoonlijke gegevens vast te leggen
  • Als een externe organisatie gegevens van burgers vastlegt en niet uitwisselt met de gemeente, is geen bewerkersovereenkomst nodig. Het is dan de verantwoordelijkheid van die organisatie om te voldoen aan de privacywetgeving
  • Voor het project hoogbouw, als experiment ter optimalisatie van afvalscheiding, is er een assesment gemaakt met aanwijzingen voor grondslagformulering en wijze van omgaan met de gegevens. Als je een pilot start en daarbij van plan bent gegevens op huishoudniveau te verzamelen en te verwerken, zul je een dergelijke assessment moeten maken.