Stand van zaken landelijke pilot afvalscheiding hoogbouw

Wat is de stand van zaken van de landelijke pilot afvalscheiding hoogbouw?

  • Almere en Amsterdam zijn bijna klaar. De wetenschappelijke gegevensanalyse start binnenkort. Zaanstad/HVC en Schiedam/Irado zijn bezig met de nulmeting en Den Haag, Rotterdam, Rijswijk/Avalex en Utrecht staan aan de vooravond van de nulmeting
  • De privacy regels hebben voor ongeveer 9 maanden vertraging gezorgd
  • Betrouwbaar wegen van individuele stortingen bij containers bleek nog geen rijpe techniek, en was nog niet breed toe te passen. Ontwikkel- en toepassingspogingen hebben ook tot vertraging geleid. Daarom wordt nu vooral gebruik gemaakt van frequentiemetingen (pasgebruik)
  • Experimenten en metingen lopen gedurende 2018