Nieuwsbrief VANG-HHA mei 2019

vang-6617 uitsnede 2
mei 2019

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!
Lees de online versie

Doe jij al mee met de prijsvraag?

meneer de uilJij wilt toch ook werken aan minder afval en meer producthergebruik in jouw gemeente? Het circulair ambachtscentrum is een nieuw concept met gebundelde krachten zoals een kringloopwinkel, Repair Café en milieustraat. Tot 14 juni 2019 kun je een plan voor jouw gemeente indienen. Door mee te doen met de prijsvraag maak je kans op budget en ondersteuning vanuit Rijkswaterstaat.

Argumentenkaart bron- en nascheiding

argumentenkaartIn veel gemeenten staat het scheiden van kunststof verpakkingsafval volop in de belangstelling. Regelmatig terugkerend thema: gaan we kunststof bron- of nascheiden? Om gemeenten bij deze afweging te ondersteunen is in 2016 een Argumentenkaart ontwikkeld in opdracht van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval. Deze kaart heeft een update gekregen en is uitgebreid zodat de kaart nu ook breder kijkt dan alleen kunststof verpakkingsafval.

Advies op maat voor scholen in jouw gemeente

basisschool4Wil je graag met scholen in jouw gemeente afspraken maken over afvalscheiding en zwerfafval? Je bereikt meer als je samenwerkt met afdelingen binnen je gemeente, je afvalinzamelaar en andere betrokkenen. Dit is niet altijd eenvoudig, en daarom bieden wij de maatwerkregeling afvalvrije scholen. Hiermee ontvang je gratis ondersteuning van een expert op dit gebied. We hebben dit jaar nog een paar plekken, dus wees er snel bij!

Innovatie grootstedelijke afvalinzameling

bakken bij RodeBrugIn Nederland woont 74% van de bevolking in een stedelijk gebied. De stad fungeert als een magneet en de verstedelijking en verdichting zal alleen maar toenemen. Dit betekent een grote uitdaging op het gebied van de afvalinzameling.

Utrecht krijgt Ja-Ja-sticker

ja-ja nee-nee stickerUtrecht voert per 1 januari 2020 de Ja-Ja-sticker in voor ongeadresseerd drukwerk. Op deze manier voorkom je dat burgers ongewenst papierafval krijgen. Het gaat namelijk al gauw om kilo's reclamedrukwerk die ongelezen in de papierbak belanden. Met een ja-ja-sticker kun je aangeven dat je het drukwerk wel wilt ontvangen.

Inspiratieochtend voor scholen

circulair scholenWil je als medewerker huisvesting en facilitair voor scholen een stap zetten naar gescheiden afvalinzameling en duurzame afvalverwerking? Kom dan op 18 juni 2019 naar de inspiratieochtend ’Duurzame afvalverwerking en circulaire inkoop voor scholen’ aan de Croeselaan 15 in Utrecht. Meld je nu aan!

Startbijeenkomst benchmark HHA 2019

startbijeenkomst benchmarkOp 11 april vond de startbijeenkomst van de Benchmark Huishoudelijk Afval 2019 plaats. Centraal daarin stond het peilen van de kennisbehoefte van deelnemers voor dit jaar. Onderwerpen die veel genoemd werden waren kwaliteit van grondstoffen (met name GFT en PMD), de relatie huishoudelijk afval met dat van MKB-bedrijven en scholen/verenigingen, gedragsbeïnvloeding en natuurlijk de Circulaire Economie.

Samenstelling restafval van huishoudens

sorteeranalyse HHARijkswaterstaat laat jaarlijks een sorteeranalyse van de samenstelling van het huishoudelijk restafval uitvoeren. In het rapport ‘Samenstelling van het huishoudelijk restafval 2018, gemiddelde driejaarlijkse samenstelling 2017’ wordt voor tien hoofdcategorieën het huidige aandeel van het huishoudelijk restafval plus de ontwikkeling weergegeven. Daarnaast wordt apart stilgestaan bij verpakkingen, en vocht en vervuiling bij verpakkingen.

Afval op school in de media

KrantenRegelmatig verschijnen er in de media nieuwsberichten over afvalscheiden en afvalpreventie op scholen. Wij hebben een kleine greep uit deze nieuwsberichten voor je in een overzicht gezet.

In het programma VANG-HHA werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.