Nieuwsbrief VANG-HHA juli 2019

vang-6617 uitsnede 2
juli 2019

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!
Lees de online versie

Pilotgemeenten circulaire ambachtscentra bekend!

circulaire ambachtscentra2Een indrukwekkende grote en veelzijdige hoeveelheid aanmeldingen om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een Circulair Ambachtscentrum is beoordeeld.
Het komende jaar starten deze gemeenten met behulp en begeleiding van RWS (Rijkswaterstaat), I&W, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), NVRD, BKN en Stichting Repair Café met de ontwikkeling van hun eigen Circulair Ambachtscentrum.

Hardcups als eerste stap richting afvalvrije festivals

hardcupsWe kennen ze allemaal wel. Grote festivals waarbij de grond bezaaid is met een deken van lege plastic bekertjes. Dit is een grote irritatie van steeds meer festivalbezoekers. Al deze plastic bekertjes worden na het festival bij elkaar geveegd en gaan dan direct de afvalverbranding in. Hoe zorg je als gemeente en festivalorganisator voor een festival zonder afval?

Duurzaamheidsplein in Oss boekt eerste successen

OssSinds 9 mei heeft de gemeente Oss een Duurzaamheidsplein: een unieke plek waar de kringloopwinkel en de milieustraat samen zijn gekomen. Hier wordt nog maar eens duidelijk dat deze partijen elkaar goed kunnen helpen, omdat ze in feite hetzelfde doel hebben. Meer kringloopproducten betekent immers minder afval voor de gemeente.

Hoe wordt textiel in andere EU steden ingezameld?

textielHet European Clothing Action Plan (ECAP) heeft als doel de textielconsumptie te verminderen en recyclen van textiel te verbeteren. Een van de onderdelen van ECAP richt zich op het verbeteren van de inzameling, hergebruik en recycling van post-consumer textiel. In verschillende Europese steden is gekeken naar de manier waarop textielinzameling is georganiseerd en wat goed en minder goed werkt.

European Worm Congress 2019

wormenWormen: oplossing voor organisch afval!
Zogenaamde wormenhotels kunnen een mooie rol spelen in het motiveren van mensen om GFT te gaan scheiden. Ook kunnen ze bijdragen aan het vergroten van de sociale verbondenheid in een buurt. Op 23 augustus gaan we op reis door de wereld van composteren met wormen. Tijdens het congres worden kennis en ervaringen hierover gedeeld.

De rol van gemeenten in het afvalbeleid van scholen

scholenMet het programma ‘Afval op school’ geven we een impuls aan afvalscheiding en voorkomen van (zwerf)afval op school. Leerlingen krijgen op die manier mee dat het normaal is om altijd afval te scheiden, thuis, op school en in de openbare ruimte. Toch is het voor scholen niet altijd makkelijk om afval gescheiden in te zamelen en op te laten halen: ze lopen aan tegen beperkende regels, financiële investeringen en het ontbreken van het juiste gedrag. De gemeente kan hier op verschillende manieren bij ondersteunen. Benieuwd hoe?

Kwaliteit textiel blijvend thema

textiel3De textielbranche staat volop in de aandacht. De ecologische footprint van zowel de productie als de afvalfase van textiel is groot, zodat er in het kader van de circulaire economie veel winst te behalen is. Dat leidt ertoe dat er allerlei projecten en initiatieven worden opgestart rondom textiel. De invloed van gemeenten op de afname van de kwaliteit van het ingezameld materiaal als gevolg van fast fashion is beperkt.

Gedragsverandering afvalscheiding, nieuwe reeks

voerstappenWist u dat felgroene afvalbakken meer afval ophalen? En dat mensen minder afval bijplaatsen bij ondergrondse containers als ze zich gecommitteerd hebben aan een schone buurt? Dit zijn voorbeelden uit de introductiecursus gedragsbeïnvloeding die een groot effect hebben op het gedrag van mensen. Op 29 oktober starten we weer met een nieuwe reeks: Eindejaar 2019. Komt u ook?

Kennis(sen)dag afvalvrije scholen:

spinnenWelke spin in het afvalweb ben jij?
Werk je bij een gemeente, afvalinzamelaar of lokaal NME centrum en is je ambitie afvalvrije scholen? Kom dan op 7 oktober naar onze bijeenkomst voor nieuwe kennis en kennissen.

In het programma VANG-HHA werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.