Nieuwsbrief VANG-HHA augustus - september 2019

vang-6617 uitsnede 2
augustus - september 2019

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!
Lees de online versie

Samen geven we afval een nieuw leven

beeldmerk knipselSamen geven we afval een nieuw leven: dat is de boodschap van het nieuwe verbindend beeldmerk afvalscheiding. Doel van het beeldmerk is dat burgers de vele campagnes en uitingen van de verschillende publieke en private partijen met elkaar gaan associëren. Daardoor wordt het effect versterkt: het geheel is meer dan de som der delen.

Aanvalsplan gft-afval en textiel

aanvalsplan gftDe laatste tijd is er veel aandacht voor de kwaliteit van gescheiden ingezamelde afvalstromen. Dat is terecht, want vervuiling van gescheiden afvalstromen kan negatieve gevolgen hebben zoals afkeur, hogere kosten of een verontreinigd eindproduct. Concrete voorbeelden zijn plastics in het gft-afval en restafval in containers voor textiel die hergebruik en recycling onmogelijk kunnen maken.

Kwaliteit & gft-afval: een kijkje in de keten

Save the date: Congres Kwaliteit & gft-afval, 20 november!
gft-bakDe kwaliteit van gescheiden ingezameld afval staat stevig in de belangstelling. Met name als het gaat om gft-afval is dit een hot topic: regelmatig verschijnen er alarmerende berichten in de media. Maar hoe staat het nu eigenlijk met de kwaliteit van gft-afval en compost? En wat kunnen we doen om te zorgen dat we de kwaliteit van gft-afval zo goed mogelijk krijgen en houden?

Infoquete Afvalpreventie nu beschikbaar!

infoqueteAfvalpreventie is een mooi maar lastig onderwerp om er als gemeente werk van te maken. Een uitdaging dus, want in potentie kan er nog veel mee bereikt worden met het oog op het verminderen van restafval. #hoedan? Een van de concrete en eenvoudige maatregelen om burgers te informeren en te motiveren is het uitzetten van een infoquête.

Zwolse GRIP-wagen een succes

GRIP-wagenRecyclebare grondstoffen bij het restafval vormen een welbekend probleem. Gemeenten spreken inwoners aan op hun gedrag, maar het aanbieden van de juiste faciliteiten is als wapen net zo belangrijk. Het succes van de GRIP-wagen in Zwolle, een mobiel decentraal brengstation voor kleine hoeveelheden grondstoffen, toont aan waarom.

Het inzamelsysteem van Woerden

WoerdenHoe krijg je inwoners zover om minder restafval aan te bieden? Gemeente Woerden streeft naar een vermindering van restafval met een nieuw inzamelsysteem waarbij inwoners bij goed scheiden geld terugkrijgen. Een systeem dat afval waardevol maakt in plaats van waardeloos.

Even voorstellen: Vera van Huët

Vera van HuëtIn de rubriek ‘even voorstellen’ maken we kennis met deelnemers van het Kennisplatform VANG-HHA. Hoe doen zij het? Waarom zijn ze lid van het kennisplatform en wat hebben ze zelf te bieden? Vandaag stelt Vera van Huët, medewerker Afval en Afvalcoach bij de Limburgse gemeente Horst aan de Maas, zich voor.

Afvalconferentie 2019

afvalconverentieOp 2 oktober organiseren de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven de Afvalconferentie 2019 in De Veerensmederij te Amersfoort. Deze jaarlijks terugkerende conferentie, waarbij publiek en privaat samenkomen, staat dit jaar in het teken van ontmoeting en trots. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en een aantal interessante deelsessies.

Privacy en professioneel afvalbeheer

Stappenplan uitsnedeHeeft jouw gemeente ook de wens om informatie over het afvalaanbiedgedrag van individuele inwoners te gebruiken voor de ontwikkeling en uitvoering van het afvalbeleid? Er kan meer dan je denkt! Het is namelijk goed mogelijk om binnen de kaders van de AVG afwijkend afvalaanbiedgedrag te signaleren en aan te pakken. Daarvoor moeten wel wat stappen doorlopen worden.

Gedragscursus eindejaar, nog 10 plekken vrij!

voerstappenHet animo voor de driedaagse introductiecursus Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding blijft groot. De najaarseditie zat al binnen een paar weken vol, daarom organiseren we een extra introductiecursus in oktober en november. Tijdens deze introductiecursus maak je kennis met het proces van gedragsverandering.

Startbijeenkomst leernetwerk Circulaire Ambachtscentra

CA bijeenkomstOp donderdagmiddag 5 september vond de startbijeenkomst ‘Leernetwerk Circulaire Ambachtscentra’ plaats. In navolging van de prijsvraag is er een leernetwerk opgestart om vraagstukken te beantwoorden, kennis te delen en alle gemeenten een impuls te geven met het opzetten van een circulair ambachtscentrum.

Zero Waste Expeditie Cultuur, doet uw gemeente al mee?

zero waste expeditieVorig jaar bewezen 13 toonaangevende instellingen binnen de culturele sector dat het mogelijk is – de hoeveelheid restafval aanzienlijk verminderen. Aan de hand van hun kennis en ervaring is de Zero waste expeditie tool ontwikkeld. Hier kunnen andere culturele instellingen mee aan de slag. Vanwege het succes wordt het project dit najaar opgeschaald door het programma VANG Buitenshuis. En daar hebben we u als gemeente bij nodig.

Vervolgtraining gedrag, afvalscheiding en communicatie

hollo bolle gijsBen jij er ook bij op 8 oktober?
Na twee volgeboekte voorjaarstrainingen overheidscommunicatie organiseren we dit najaar weer een vervolgtraining gedrag, afvalscheiding en communicatie. Deze training is voor communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers van gemeenten en afvalinzamelaars die de cursus gedragsbeïnvloeding hebben gevolgd en graag meer verdieping willen over gedragskennis en communicatie.

Handreiking opstellen beleidsplan VANG

gemeentelijk beleidsplanVeel Nederlandse gemeenten maken werk van de ambities uit het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA en stellen hiertoe nieuw beleid vast. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de NVRD in het kader van het Uitvoeringsprogramma VANG een handreiking voor het opstellen van een gemeentelijk beleidsplan Afvalstof-Grondstof laten opstellen. De Handreiking biedt geen concrete blauwdruk maar spitst zich toe op het planproces van het opstellen van een beleidsplan en welke keuzes daarin gemaakt moeten worden.

In het programma VANG-HHA werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.