Nieuwsbrief VANG-HHA oktober 2019

vang-6617 uitsnede 2
oktober 2019

beeldmerk afvalscheidingHet programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!
Lees de online versie

Kom naar de regiodagen CE-aanpak!

Nederland volledig circulair in 2050! Een uitdagende ambitie waarbij de inzet van gemeenten en regio’s onmisbaar is. Maar hoe pak je dat aan? Waar leg je de focus, welke tools en middelen kun je inzetten en met wie werk je samen? Ontdek wat jij kan doen om verdere stappen te zetten op het gebied van circulariteit binnen jouw gemeente of regio tijdens de Regiodagen CE-aanpak.

Start maatwerktraject textiel

In november starten vijf gemeenten met maatwerktrajecten. Doel: de inzameling van huishoudelijk textiel verbeteren. De kwaliteit van het ingezamelde textiel neemt af door vervuiling en toename van ondersoorten. Daarnaast zit er nog waardevol textiel in het restafval . Wat kan uw gemeente doen om afgedankt huishoudelijk textiel als afvalstroom zo zuiver mogelijk in te zamelen?

In Zwolle krijgt afval een nieuw leven

kringloopbedrijf ZwolleStichting Kringloop Zwolle deed samen met de gemeente Zwolle en stichting Natuur en Milieu Overijssel mee aan de prijsvraag voor circulaire ambachtscentra. En met succes! Zij brachten heel veel partijen bij elkaar die er samen voor zorgen dat afgedankte spullen een nieuw leven krijgen. RTV Oost plaatste er een leuk filmpje over op hun site.

Met gedragskennis nog betere afvalscheiding

Drie gedragsbureaus doken in de wereld van afvalscheidende inwoners. Wat is makkelijk en wat is moeilijk voor inwoners? En met welke oplossingen zijn mensen goed geholpen? De bureaus bundelden hun inzichten in zes korte artikelen met daarin hun visie. Een aantal met praktische tips, een aantal met hun advies voor de toekomst.

Marktconsultatie textiel – doet u mee?

De aandacht voor textielinzameling, -verwerking en -recycling groeit. Terecht, want de ecologische voetafdruk van de textielindustrie is zowel in de productie- als afvalfase groot en een beweging richting circulair textiel is nodig. Vanuit het VANG-HHA-programma worden projecten uitgevoerd om de kwaliteit van ingezameld textiel te verhogen.

Maatwerktrajecten kwaliteit gft-afval

Praktische ondersteuning bij verbeteren kwaliteit gft-afval.
De meeste gemeenten zijn goed bezig: er wordt steeds meer afval gescheiden. Daarmee leveren gemeenten een belangrijke bijdrage aan meer recycling en de circulaire economie. Inmiddels weten veel gemeenten ook dat het gescheiden inzamelen van afval alleen nuttig is als de grondstoffen van goede kwaliteit zijn.

Mini-symposium ‘Slimme logistiek bedrijfsafval’

Op 27 november organiseert Rijkswaterstaat een mini-symposium over de logistiek van bedrijfsafval. Deze bijeenkomst gaat niet over huishoudelijk afval, maar kan wel degelijk interessant zijn voor gemeenten en publieke inzamelaars. Logistiek is namelijk een hot topic in afval- en grondstoffenland. Steeds meer organisaties merken dat de omschakeling naar een circulaire economie en meer afvalscheiding een andere benadering van logistiek vraagt.

Even voorstellen: Simone Dorbeck

foto SimoneIn de rubriek ‘even voorstellen’ maken we kennis met deelnemers van het Kennisplatform VANG-HHA. Hoe doen zij het? Waarom zijn ze lid van het kennisplatform en wat hebben ze zelf te bieden? Vandaag stelt Simone Dorbeck, medewerker Beheer bij gemeente Wijk bij Duurstede, zich voor.

Regionale overleggen afvalscheiding en zwerfafval

Rijkswaterstaat houdt regelmatig in een regio overleggen met gemeenten over VANG-HHA en zwerfafval. Doel van deze overleggen is het onderling delen van kennis en informatie. U kunt zich nu alvast aanmelden voor de Regio's Noordwest en Zuid-Holland.

Kwaliteitsverbetering GF door nieuwe manieren van denken

digHoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het ingezamelde groente en fruitafval verbetert? Hoe vergroten we de waarde ervan? Kunnen we meer met GF dan composteren? En hoe zou ons afvalsysteem er vanuit gemeentelijk perspectief anders uit gaan zien? En wat communiceren en organiseren we dan? Denk mee!

In het programma VANG-HHA werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.