Circulaire ambachtscentra


stoelen

Het ontwikkelen van circulaire ambachtscentra

Het circulaire ambachtscentrum is opgenomen als icoonproject in het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023. Met het ontwikkelen van circulaire ambachtscentra kunnen gemeenten streven naar een ruimtelijk beleid waarin verschillende initiatieven slim ten opzichte van elkaar zijn gesitueerd om de circulaire economie te bevorderen. Zo wordt samenwerking tussen milieustraten en kringloopwinkels gestimuleerd waardoor er minder herbruikbare producten laagwaardig worden hergebruikt of in hoogovens terecht komen. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan levensduurverlenging van producten door het repareren en opknappen van producten en door het maken van nieuwe producten van bestaande materialen.

Startbijeenkomst Leernetwerk

Op donderdagmiddag 5 september vond de startbijeenkomst ‘Leernetwerk Circulaire Ambachtscentra’ plaats. In navolging van de prijsvraag is er een leernetwerk opgestart om vraagstukken te beantwoorden, kennis te delen en alle gemeenten een impuls te geven met het opzetten van een circulair ambachtscentrum.

Duurzaamheidsplein in Oss boekt eerste successen

duurzaamheidsplein OssSinds 9 mei heeft de gemeente Oss een Duurzaamheidsplein: een unieke plek waar de kringloopwinkel en de milieustraat samen zijn gekomen. Hier wordt nog maar eens duidelijk dat deze partijen elkaar goed kunnen helpen, omdat ze in feite hetzelfde doel hebben.

Rapport Milieustraten en de circulaire economie

De Nederlandse overheid heeft als doelstelling om grote stappen te maken richting de circulaire economie. Hiermee kan Nederland onafhankelijker worden van grondstoffen en zijn impact op het milieu reduceren. Hoe staat het ervoor met de afvalinzameling en -scheiding op milieustraten en bij kringloopbedrijven? Hoe kun je de positie en bijdrage van milieustraten aan de transitie naar een circulaire economie vergroten?

Uniek: kringloop en milieustraat, één ingang

Waar breng je je afgedankte spullen uit huis heen? Precies, naar de milieustraat. Maar misschien ziet de kringloopwinkel nog wel heil in jouw kapotte ladekast. Of andersom: jij ziet nog wel potentie in een meubelstuk, terwijl de kringloop adviseert door te rijden naar de milieustraat. In Rijssen hebben ze daar al jarenlang een duurzame oplossing voor.

Nationale Kringloopdag 5 oktober 2019

Tijdens de Nationale Kringloopdag is het feest bij circa 200 kringloopwinkels die aangesloten zijn bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN).

>> deelnemende kringloopwinkels

100% kringloop

Factsheet Circulaire Ambachtscentra

Samenwerken aan scheiding, reparatie en hergebruik

circulaire ambachtscentra kringloop

Nieuw verbindend beeldmerk afvalscheiding

Draaiboek circulair herontwerp

Het draaiboek circulair herontwerp is een hulpmiddel waarmee diverse partijen afval kunnen reduceren en daar nieuwe dingen mee doen. Partijen die meedoen zijn o.a. gemeenten, milieustraten, kringloopbedrijven, sociale werkplaatsen, de maakindustrie en retail, educatieve instellingen en creatieve burgers.

Doel is om bewust materiaalgebruik te stimuleren.

Wat is dat dan: Circulair ontwerp?

In de Circulair ontwerp visual (pdf, 18 MB) is voor u in beeld gebracht wat circulair ontwerpen is, en de relatie met de verschillende aspecten van circulaire economie.circulair ontwerp

Het gaat om nieuwe ontwerpstrategieën, gericht op:

  • lang gebruik van producten
  • duurzame materiaalkeuze
  • het sluiten van de materiaalketen.

Ook zijn er voor de overgang naar de circulaire economie nieuwe verdienmodellen nodig die niet gebaseerd zijn op groei van verkoopvolumes.

De overgang naar een circulair systeem is dus een grote uitdaging, niet alleen voor ontwerpers maar voor alle ketenpartijen: producenten, serviceverleners, retailers en consumenten.

Wat kunt u doen?

De Inspiratiegids circulair ontwerp (pdf, 4.3 MB) presenteert tien uiteenlopende voorbeelden van circulaire producten.

Deze voorbeelden variëren van verpakkingen tot elektronische producten, tot materialen voor in de bouw. Elke case heeft een andere invalshoek en aanpak om aan te sluiten op een circulaire economie. Er is niet één oplossing voor alle producten, en dat zie je in deze voorbeelden terug. De verschillende cases geven een goede inkijk in de huidige stand van circulair ontwerpen.